Tổng hợp phần mềm ME System Tools P2

Discussion in 'Thảo luận khác' started by nguyenkhacha5, Apr 26, 2016.

 1. nguyenkhacha5

  nguyenkhacha5 Moderator

  Joined:
  Jul 4, 2015
  Likes Received:
  2,294
  Tổng hợp phần mềm Flash Image Tool P1.
  gồm các file
  .System_Tools_Flash_Image_Tool_6.0.0.1184
  .System_Tools_Flash_Image_Tool_7.0.4.1197
  .System_Tools_Flash_Image_Tool_7.1.20.1119
  .Flash_Image_Tool_8.1.10.1286
  .Flash_Image_Tool_9.0.21.1452
  .Flash_Image_Tool_9_5_Haswell_PCH-LP
  .Flash_Image_Tool_9_6_LPT-LP_Haswell
  LIKE: http://sualaptop365.edu.vn/threads/tong-hop-phan-mem-flash-image-tool-p1.2522/
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tổng hợp phần mềm ME System Tools P2.
  => Intel ME System Tools v2.x r3
  (Flash Image Tool: 1.6.0.1)
  Hổ trợ: For ICH8 & ICH8M systems

  => Intel ME System Tools v3.x
  (Flash Image Tool: 1.7.3.1105)
  Hổ trợ : For ICH9 systems.
  => Intel ME System Tools v4.x r3
  (Flash Image Tool: 4.1.0.1031)

  Hổ trợ: For ICH9M systems.

  => Intel ME System Tools v6.0 Ignition r3
  (Flash Image Tool: 6.0.50.1260)
  Hổ trợ:

  R6.png
  => Intel ME System Tools v6.x r3
  (Flash Image Tool: 6.0.40.1212)
  Hổ trợ:

  R6 2.png

  => Intel ME System Tools v7.1 r3
  (FITC v7.1.13.1088)
  (FITC v7.1.60.1191)
  Hổ trợ:

  R7.png


  => Intel ME System Tools v8.1
  (Flash Image Tool: 8.1.40.1456)
  Hổ trợ:

  r8.1.png

  => Intel ME System Tools v9.0 r2
  (Flash Image Tool: 9.0.22.1467)
  Hổ trợ:

  r9.png

  => Intel ME System Tools v9.1 r7
  (Flash Image Tool: 9.1.10.1000)
  Hổ trợ:

  r9.1.png
   
  Apr 26, 2016 Last edited: Apr 26, 2016 #1
 2. nguyenkhacha5

  nguyenkhacha5 Moderator

  Joined:
  Jul 4, 2015
  Likes Received:
  2,294
 3. ngothang2312

  ngothang2312 Active Member

  Joined:
  Aug 8, 2015
  Likes Received:
  85
  bạn có file ME để clear me cho bios đời 5 hm97 không
   
 4. 且听风叹

  且听风叹 Guest

  Làm thế nào để tải file đính kèm?

  không có đủ điểm ...
   
 5. ngothang2312

  ngothang2312 Active Member

  Joined:
  Aug 8, 2015
  Likes Received:
  85
 6. rikpe93

  rikpe93 New Member

  Joined:
  Jan 21, 2016
  Likes Received:
  0
  lỗi khi mở file là bị sao mn 2017-08-17_163110.png
   
 7. perazi

  perazi New Member

  Joined:
  Apr 23, 2017
  Likes Received:
  0
  need flash image tool baytrail?
   
 8. longdaicat1

  longdaicat1 New Member

  Joined:
  Nov 7, 2018
  Likes Received:
  0
 9. kenta93

  kenta93 New Member

  Joined:
  Jan 8, 2019
  Likes Received:
  0
  hay quá. Thank bạn
   
 10. congbaoloc

  congbaoloc New Member

  Joined:
  Nov 6, 2017
  Likes Received:
  0
  thank
   

Share This Page