Tại sao laptop không bật được nguồn(tất cả về nguồn b+)laptop không lên hình

Discussion in 'Thảo luận khác' started by no2.com.vn, Apr 13, 2017.

  1. no2.com.vn

    no2.com.vn Active Member

     
  2. tinhban13705 huy

    tinhban13705 huy New Member

Share This Page