Dùng mã main khi yêu cầu/chia sẻ schematics và BIOS

Discussion in 'Thông Báo' started by ThanhLuanProMac, Jun 17, 2015.

  1. dunglap

    dunglap New Member

  2. cho em xin schematics asus x550cl
     

Share This Page