Dùng mã main khi yêu cầu/chia sẻ schematics và BIOS

Discussion in 'Thông Báo' started by ThanhLuanProMac, Jun 17, 2015.

 1. ThanhLuanProMac

  ThanhLuanProMac Không ngừng phát triển, tìm tòi, học hỏi

  Joined:
  Jun 17, 2015
  Likes Received:
  134
  Mainboard laptop có thể được dùng chung cho nhiều dòng máy. Nên sử dụng mã main, rev khi yêu cầu/chia sẻ schematics và bios sẽ tăng khả năng chuẩn xác và khả năng tìm kiếm được tăng lên.
  VD: main Dell inprison 4050 và Dell 1450 dùng chung mã main dv14_hr_mb 48.4iu15.011 10315
  nên khi yêu cầu/chia sẻ bios chúng ta nên càng chi tiết càng tốt. nếu chụp thêm được ảnh mã main, ảnh vị trí bios, ảnh mainboard sẽ càng hiệu quả cho người tìm kiếm và sự chuẩn xác của bios
  cảm ơn các bạn đã tham gia chia sẻ
   
  zanketsu, ngoki, vikas05viki and 3 others like this.
 2. nguyen_ngoc

  nguyen_ngoc New Member

  Joined:
  Jul 23, 2015
  Likes Received:
  0
 3. thangdhtn96

  thangdhtn96 Member

  Joined:
  Jun 17, 2015
  Likes Received:
  30
 4. dragonboyy3k

  dragonboyy3k New Member

  Joined:
  Oct 7, 2015
  Likes Received:
  0
  will do sir
   
 5. duynvp0208

  duynvp0208 New Member

  Joined:
  Sep 15, 2015
  Likes Received:
  0
  ok
   
 6. troler

  troler Member

  Joined:
  Oct 8, 2015
  Likes Received:
  4
  lol
   
 7. Leniar

  Leniar New Member

  Joined:
  Oct 15, 2015
  Likes Received:
  0
 8. agicenryoma

  agicenryoma New Member

  Joined:
  Oct 16, 2015
  Likes Received:
  0
 9. egyeprom

  egyeprom New Member

  Joined:
  Oct 30, 2015
  Likes Received:
  6
  OK will do
   
 10. thanhtrung

  thanhtrung New Member

  Joined:
  Nov 5, 2015
  Likes Received:
  0
  xin bios hp 15-d020nr .ma main osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1
  e dang can gap.thanks add nhieu
   
 11. duff000

  duff000 New Member

  Joined:
  Nov 26, 2015
  Likes Received:
  0
 12. Andrey

  Andrey New Member

  Joined:
  Nov 26, 2015
  Likes Received:
  0
 13. hoangnguyenvn246

  hoangnguyenvn246 New Member

  Joined:
  Dec 8, 2015
  Likes Received:
  9
   
 14. gfhgdhgd

  gfhgdhgd New Member

  Joined:
  Apr 26, 2016
  Likes Received:
  0
 15. gfhgdhgd

  gfhgdhgd New Member

  Joined:
  Apr 26, 2016
  Likes Received:
  0
  yes
   
 16. gfhgdhgd

  gfhgdhgd New Member

  Joined:
  Apr 26, 2016
  Likes Received:
  0
  oki
   
 17. SadiQURT

  SadiQURT New Member

  Joined:
  May 28, 2016
  Likes Received:
  0
  ...
   
 18. maxwoland

  maxwoland New Member

  Joined:
  Jun 3, 2016
  Likes Received:
  0
 19. robertevoula

  robertevoula New Member

  Joined:
  Jul 19, 2016
  Likes Received:
  0
  ok sir
   
 20. manhlinh

  manhlinh New Member

  Joined:
  Apr 10, 2016
  Likes Received:
  0

Share This Page