Acer one 14 Z1401 kích ăn dòng 0.12a

Discussion in 'Acer - Gateway - eMachine' started by culangsung1, Aug 10, 2017.

  1. culangsung1

    culangsung1 New Member

    nhận acer z1401 mã BT414-132 tình trạng kích ăn dòng 0.12a đứng 15 giây sụp về 0.01a , kiểm tra nguồn có đủ , 3v,5v có ,cpu = 1.1v ,gfx = 1.1v, nhưng lạ nguồn Ram =1.4v thay vì 1.35v đã test Ram pc3l khác vẫn vậy (áp ra các chân U4 chân 12 vin =18.5v,chân en1,en2 15,17=3.3v, chân vcc 16=5.1v,chân ldo 6 =1.4v ) tìm không thấy schema giống mã nên lấy schema nầy thấy giống ,chưa sử lí dc mong ae hướng dẫn !!
     

    Attached Files:

Share This Page