culangsung1's Recent Activity

  1. culangsung1 posted a new thread.

    Acer LA-7912P ăn dòng 0.14a xin hướng dẫn !!

    nhận acer mã la-7912p kiích ăn dòng 0.14a đã nạp bios thay CPU khac dòng ko thay đổi , nguồn Ram có , mất nguồn cpu , nhưng bios chỉ có...

    Forum: Acer - Gateway - eMachine

    Jan 23, 2018 at 2:25 PM