Admin's Recent Activity

 1. Admin attached a file to the thread Bios_TOSHIBA L50-A CR10SG-6050A2556201-MB-A02.

  Fix

  Mar 21, 2018 at 7:11 AM
 2. Admin replied to the thread New updated power_up Timing diagram.

  Good Job

  Mar 20, 2018 at 7:38 AM
 3. Admin replied to the thread Đang chạy pin, cắm Adapter vào là bị treo.

  kiểm tra 3v5v, fet tụ, ic

  Mar 16, 2018 at 11:43 AM
 4. Admin replied to the thread Cách Nạp Point trên diễn đàn để download tài liệu.

  diễn đàn chống spam bạn nhé, bạn reply thật sự 5 bài viết có ích thì mới có thể đăng bài

  Mar 15, 2018 at 9:45 PM